Bezpłatny staż – czy to się opłaca?

Absolwenci opuszczający mury szkoły czy wyższej uczelni są – nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej – jedną z największych grup zagrożonych bezrobociem. Wielu pracodawców woli zatrudnić osobę młodą niż np. w wieku 50+, jednak taką z kilkuletnim doświadczeniem na określonym stanowisku pracy. Oczywiście czynniki takiego stanu rzeczy są znacznie bardziej złożone i nie będziemy ich tutaj omawiać. Faktem jest jednak, że młodzi kończący edukację nie mają łatwo na rynku pracy. Czytaj dalej Bezpłatny staż – czy to się opłaca?