Rozliczenie podatku w USA

Ten, kto pracuje w USA, płaci podatek dochodowy. Jest to obowiązkowe, narzucone prawem podatkowym na pracodawcę, który jest zobowiązany do odciągnięcia zaliczki na poczet podatku z wynagrodzenia pracownika, którą następnie przekazuje do amerykańskiego urzędu skarbowego, czyli Internal Revenue Service (IRS). Podatek dochodowy jest najpoważniejszym źródłem funduszy rządu federalnego USA. Z niego utrzymuje się cała administracja rządowa i armia. To z niego udziela się pomocy społecznej potrzebującym i dotacji władzom stanowym. W pewnych sytuacjach można jednak odzyskać nadpłacony podatek dochodowy.

W skład podatku dochodowego wchodzi głównie podatek federalny i stanowy. Podatek federalny (federal tax) przeważnie jest w wysokości 10% dochodu. Stawka ta rośnie w zależności od wysokości osiągniętych dochodów (system progresywny). Płacą go korporacje, małe i duże firmy, jak również indywidualni obywatele. Podatek federalny obowiązuje w całych Stanach Zjednoczonych. Podatek stanowy (state tax) wynosi 1-10% dochodu. Podatku tego nie płaci się w stanach: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Washington, Wyoming. Możliwość odzyskania zaliczek zależy od sumy dochodów oraz przepisów podatkowych poszczególnych stanów. Są jeszcze podatki lokalne (local tax), które stanowią 1-2% dochodów. Zaliczki te jednak nie podlegają zwrotowi.

Wysokość płaconego podatku zależy od wysokości zarobków oraz zgłoszonych ulg podatkowych. Podatki w USA wynoszą od 10% do 35%. Podatki płaci się nie tylko od dochodów, ale również przy wielu innych okazjach.

Pracodawca jest zobowiązany pobierać z pensji pracownika zadatek na poczet podatku federalnego oraz stanowego (tam, gdzie on obowiązuje), a także odprowadzać zaliczki na ubezpieczenie społeczne oraz składki chorobowe (w sumie około 7,65% dochodu brutto). Następnie pracodawca przekazuje zadatek, zazwyczaj raz na kwartał, do odpowiedniego urzędu. Pracodawca jest również zobowiązany przesłać pracownikowi do 31 stycznia kolejnego roku formularz W2, który zawiera sumę wypłaconych wynagrodzeń i pobranych podatków (jest on podstawą do rozliczenia podatkowego z IRS). Pracodawca może dodatkowo pobierać z wypłaty pracownika opłaty na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz 401(k) i składki na fundusz emerytalny. Czasami zdarza się, że pracodawcy potrącają w formie podatku zaliczki na ubezpieczenia zdrowotne (social security tax – FICA) oraz medicare tax. Nierzadko są to spore sumy w wysokości nawet 10% dochodów. W przypadku studentów pracujących w ramach programu Work&Travel, na podstawie wiz F-1, J-1, M-1 lub Q1, pracodawca nie ma obowiązku odciągania pieniędzy na te podatki, ale czasem to robi. Te kwoty można odzyskać, ale jest to proces skomplikowany i czasochłonny.

Zwrot podatku z USA jest procesem legalnym, bo ustanowionym przez amerykańskie prawo podatkowe, które określa kwotę wolną od podatku, którą można zarobić w ciągu roku bez opodatkowania, tzn. od określonej wartości dochodu nie trzeba płacić podatku. Limit dochodu zwolnionego z obowiązku podatkowego jest ustalany corocznie. Powyżej kwoty wolnej od podatku, należy uregulować wszelkie zobowiązania wobec IRS, zgodnie z tabelą podatkową, która emitowana jest przez urząd skarbowy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku rozliczenia.

Rok podatkowy w USA pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a więc trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenie podatkowe w USA dotyczące podatku federalnego podatnik jest zobowiązany złożyć do 15 kwietnia następnego roku. Jeżeli z ważnych przyczyn nie jest się w stanie wysłać swojego zeznania przed 15 kwietnia, można poprosić o wydłużenie terminu złożenia zeznania.

Ewentualna walka z IRS jest bardzo uciążliwa, niemiła i najczęściej kończy się przegraną. Dlatego należy być przygotowanym, żeby w razie inspekcji (audit) umieć udowodnić prawidłowość rozliczenia podatkowego. Rozliczyć się z organem skarbowym USA można samodzielnie, albo zlecić to zadanie profesjonalnemu przedstawicielowi. W tym drugim przypadku czynności ograniczą się tylko do wyboru pośrednika i dostarczenia mu niezbędnych dokumentów. On zajmie się całą resztą.

Podobne artykuły:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Rozliczenie podatku w USA , 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Tags: , ,

Kategoria: Bez kategorii

Dołącz do dyskusji