Market Maker i jego rola na rynku Forex

Jednym ze stałym elementów rynku Forex są brokerzy walutowi, którzy poprzez swoją działalność sprawiają, że ich klienci mają zapewniony stały dostęp do notowań oraz płynność rynku. Wśród polskich brokerów, którzy prowadzą działalność na rynku Forex, można wyróżnić typowych pośredników, takich jak np. dom Maklerski X-Trade Brokers, którego bogata oferta została zaprezentowana na stronie internetowej tej firmy oraz tzw. Market Makers, którzy nie przekazują wszystkich zleceń do większych instytucji finansowych, lecz sami stają się stroną transakcji. Warto przyjrzeć się nieco bliżej tej drugiej grupie brokerów oraz sprawdzić jaką role odgrywają na rynku Forex. Miano „Market Makers” odnosi się do brokerów, rzadziej banków, którzy tworzą własny wewnętrzny rynek Forex tzw. dealing-room. Stanowi on alternatywę dla międzybankowego rynku walutowego. Wartości kursów są ustalane przez Market Makera, stanowią jednak pochodną cen dostępnych na rynku Forex. Podstawowym zyskiem takiego brokera jest spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna, a sprzedaży danej waluty.

Jego działalność bardzo często jest gwarantem płynności na rynku Forex. W przypadku niewielkiej liczby kupujących i sprzedających, Market Maker realizuje transakcje swoich klientów. Umożliwia tym samym doprowadzenie do skutku niewielkich transakcji, które nie mogłyby zaistnieć na prawdziwym rynku Forex. Z tego też powodu jest to korzystne rozwiązanie dla drobnych inwestorów. Korzystanie z usług Market Makera ma wiele zalet. Docenią je z pewnością nowi gracze, którzy mogą liczyć na pomoc ze strony tego brokera, a także dostając do dyspozycji platformy transakcyjne, których obsługa nie sprawia im żadnych trudności. Gracze mogą również liczyć na dokładne analizy i najnowsze wiadomości z rynku, które mają wspomóc podejmowane przez nich decyzje. Gra u takiego brokera nie wiążą się również dla inwestora prywatnego z dużymi obciążeniami finansowymi. Do realizacji transakcji wystarczy bowiem niewielki depozyt zabezpieczający. Gdy dochodzi do tego duża dźwignia finansowa, umiarkowany spread, jak również łagodne wahania cen, wydawać by się mogło, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań.

Jednak należy również wspomnieć o pewnych zagrożeniach i niedoskonałościach, które wiążą się z transakcjami dokonywanymi u Market Makerów. Przez to, że wszystkie zlecenia muszą przejść przez takiego brokera, który posiada swoje własne reguły, różniące się nieco od tych panujących na rynku Forex, czas oczekiwania, aby dana transakcja została zrealizowana może być znacznie dłuższy niż ma to miejsce w przypadku innych brokerów. Inwestor korzystający z usług Market Makera nie ma również pewności, czy jego działania i intencje są całkowicie czyste. Istnieje bowiem ryzyko, że taki broker będzie specjalnie manipulował kursem walut, który będzie nieadekwatny do trendów panujących na rynku Forex, a tym samym zarabiał na stracie swojego klienta. Dlatego przed podjęciem decyzji o otwarciu rachunku u takiego brokera, należy dokładnie zapoznać się z jego wiarygodnością oraz możliwościami, które oferuje.

Podobne artykuły:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Market Maker i jego rola na rynku Forex, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Tags: ,

Kategoria: Forex

Dołącz do dyskusji