Inwestowanie

13 miesięcy nieprzerwanego wzrostu – aktywa TFI

Zgodnie z raportem Serwisu analizy Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i aktywami, czerwiec był kolejnym dobrym miesiącem pod kątem napływu środków do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Jedynie w czerwcu, aktywa TFI wzrosły o  ponad 2 mld złotych, czyli o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Od stycznia 2013 sumarycznie, wartość aktywów zarządzanych przez TFI wzrosła o blisko 20 […]

Read More

Market Maker i jego rola na rynku Forex

Jednym ze stałym elementów rynku Forex są brokerzy walutowi, którzy poprzez swoją działalność sprawiają, że ich klienci mają zapewniony stały dostęp do notowań oraz płynność rynku. Wśród polskich brokerów, którzy prowadzą działalność na rynku Forex, można wyróżnić typowych pośredników, takich jak np. dom Maklerski X-Trade Brokers, którego bogata oferta została zaprezentowana na stronie internetowej tej […]

Read More