Artykuły - Lipiec, 2013

13 miesięcy nieprzerwanego wzrostu – aktywa TFI

Zgodnie z raportem Serwisu analizy Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i aktywami, czerwiec był kolejnym dobrym miesiącem pod kątem napływu środków do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Jedynie w czerwcu, aktywa TFI wzrosły o  ponad 2 mld złotych, czyli o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Od stycznia 2013 sumarycznie, wartość aktywów zarządzanych przez TFI wzrosła o blisko 20 […]

Read More

Pomoc w prowadzeniu firmy

Podstawą każdej firmy są pracownicy i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Najważniejszymi pracownikami są rzecz jasna osoby, które zajmują stanowiska kierownicze i dyrektorskie. To właśnie od nich zależy najwięcej. Nic w związku z tym dziwnego, że nie łatwo jest tutaj znaleźć odpowiedniego pracownika na taką posadę. Przede wszystkim musi to być osoba, która będzie umiała […]

Read More